INFORMACIJSKA TOČKA HROŠČ ROGAČ

Umetniški projekt


Lokacija

Krajinski naravni park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, Ljubljana, Slovenija

Realizacija                   2017
Naročnik                      Mestna občina Ljubljana
Sodelovanje                Gozdarski inštitut Slovenije


Glavni element informacijske točke je kip hrošča rogača, ki je ogrožena in zaščitena živalska vrsta. Izdelan je iz recikliranega hrastovega lesa iz same lokacije in recikliranega starega železa. To je izjemen kiparski dosežek z dimenzijami 1,7 metra v dolžino in približno 70 kilogramov teže, pritrjen na eno od posušenih dreves.
Edinstvena urbana oprema klopi je izdelana iz recikliranega lesa hrasta v petih dolžinah od 2 do 5 metrov, ki so dvignjene nad zemljo, da bi podaljšali njihovo življenjsko dobo.
Naravne klopi z mehkimi in valovitimi površinami sedaj obiskovalce vabijo, da se ustavijo in počivajo ter prisluhnejo petju ptic in zvokom narave.
V sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije so bila pripravljena zanimiva dejstva o življenjskem ciklu hrošča rogača.
Predstavitev je v obliki ilustracije ustvaril angleški umetnik Carim Nahaboo, ki je lasersko gravirana na okroglo jekleno ploščo in je pritrjena na deblo hloda.

Del drevesa, ki se je posušilo in je imelo največji obseg smo postavili na ogled z presekom debla. Na letnicah smo označili z jeklenimi puščicami 6 pomembnih dogodkov parka Tivoli v obdobju 138 let.
Vstopna točka v park je oblikovana v majhni gozdni pokrajini, opremljena in konceptualno zasnovana kot učilnica na prostem.
Namen ureditve mikro-lokacije na vhodu v naravni park je zagotoviti življenjski prostor zaščitenega hrošča rogača, ki je zelo pomemben za bio-diverziteto.

  • Branko Čeak
  • Miha Krivic

Več: ART PROJEKTI