DOTIK DREVES

Umetniški projekt


Lokacija

Ljubljana, Slovenija

Realizacija                   2008
Lokacija                       ploščad Etnografskega muzeja, Ljubljana, Slovenija
Naročnik                      Ministrstvo za kulturo RS


Izhodišče umetniškega projekta je v iskanju dotikov, ki se lahko interpretirajo kot dotik narave v urbanem, v dotiku človeka do videnega, v njegovem čutenju sebe v okolju in nazadnje v igrivosti dreves, ki spominjajo na njihov prvotni pomen.
Z uporabo posekanih dreves in njihovo umestitvijo v javnem odprtem prostoru, še zadnjič opomnimo ljudi, da je vez med naravo in človekom močnejša, kot jo prikazuje mestno okolje.
Drevesa so v grajeni strukturi postavljena kot figure, silhuete večnosti. Obiskovalec se med njimi prosto giblje, dotika in kot je najin namen, tudi čuti.
Vizualizacijo krošnje vzpostaviva z rdečo barvo, ki simbolizira življensko energijo in prepletom vrvi, ki linearno, lahko si razlagamo matematično vektorsko, ali duhovno- kot poti življenja.

  • studio Drevo

Več: ART PROJEKTI